Waya 360 - För partners

Bli partner till Waya360

Här kan enkelt registrerar dig som partner till Waya.

Bli kund
Erbjud era kunder en schysstare fakturamotor

Genom sömlös integration med marknadens ledande affärssystem sköter Fakturagram allt – från utskick av fakturor till avprickning och eventuell kravhantering. Det frigör tid, både för er och era kunder samtidigt som det stärker era kunders likviditet. Med vår schysstare kravhantering bibehålls goda kundrelationer.

 


Vilket partnerskap passar dig

 

Integrationpartner

Via integration mellan ert affärssystem och Fakturagram får era kunder tillgång till alla våra tjänster. Registrering av kund görs antingen av er eller er kund via en partnerlänk. Registrering sker snabbt och enkelt online med hjälp av Bank-ID. Som partner får ni vårt partnerpaket som innehåller integrations- och marknadsföringsmaterial. För er som inte har en integrationslösning till Fakturagram erbjuder vi öppna API:er där ni enkelt kan integrera mot oss.

Återförsäljare

Som återförsäljare har ni möjlighet att marknadsföra Fakturagrams tjänster och därigenom upprätta en helt ny intäktskanal. Marknadsföring görs enkelt via er hemsida där ni kan välja en för er lämplig exponeringslösning. Vi tillhandahåller marknadsföringsmaterial som är anpassade till era behov.

Redovisningsbyrå

Fakturagram är en unik fakturamotor som gör både er och er klients administration enklare och schysstare samt helt kostnadsfritt oavsett volym. Som bokföringsbyrå arbetar ni säkert i flera olika affärssystem vilket skapar merarbete. Med Waya 360 får ni full kontroll på era kunders fakturor och kravhantering direkt i affärssystemet.

 

Har ni frågor kring vårt partnerprogram kan ni kontakta:

Jörgen Fredman, på 0708-848200 


Registrera er som partner

Här kan ni enkelt registrera er som partner och få en komplett fakturatjänst direkt i ert eller er kunds affärssystem utan kostnad. Ladda ner ett exempel på vårt Partneravtal som ni sedan godkänner vid registrering med hjälp av BankID. Har ni frågor kan ni kontakta vår partneransvarig.

 

Partnerföretag

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Fakturagrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri för Partners Kund vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura. Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura. Dessa avgifter debiteras Partners Kund.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer Partners Kund att erbjudas att ta ärendet till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till Partners Kund istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska Partners Kund omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som Partner är korrekta.

Fakturagrams Allmänna villkor och Sekretesspolicy