Acreda - Fakturaköp

Tillsammans med vår samarbetspartner Waya Finance & Technology kan ni enkelt välja att sälja era fakturor via tjänsten Fakturaköp. Att sälja sin faktura innebär att Wayas partner tar över kreditrisken och ni får betalt dagen efter fakturering.

Bli kund
Fakturaköp

Med Acreda Fakturaköp kan du sälja alla dina fakturor, lämna över kreditrisken och få betalt redan dagen efter fakturering. Du stärker likviditeten i bolaget och kan investera snabbare vilket ökar dina chanser att kunna tjäna pengar. Ibland är det enda sättet att kunna åta sig stora nya projekt att säkerställa en löpande finansiering. Fakturorna hanteras i ditt nuvarande affärssystem och går genom Waya samtidigt som vår bankpartner står för fakturaköpslikviden. Om någon faktura inte blir godkänd i kreditbedömningen hos Wayas partner går fakturan igenom som Fakturaservice istället.


Fakturaköp Flex

Om du bara behöver sälja enstaka fakturor när likviditeten måste stärkas kortsiktigt kan vår tjänst Fakturaköp Flex vara ett bra alternativ. Här har du möjlighet att välja vilka fakturor som ska finansieras och övriga skickar du genom vår Fakturaservice. Detta är ett bra upplägg för dig som vill ha en bättre kontroll över bolagets likviditet under specifika perioder.

Sök upp det företag som du vill registrera

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Fakturagrammen.

0 av 0 klara.

Waya Finance & Technology AB:s allmänna villkor i korthet

Jag är införstådd med att:

För postal faktura inom Sverige tillkommer en miljöavgift om 5,95 kr/faktura. För utlandsfaktura tillkommer avgift om 19 kr/faktura + 1 kr/extra ark. Vid kreditering tillkommer en avgift om 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter fakturans förfallodatum debiteras slutkund avgift för betalningspåminnelse 60 kr samt dröjsmålsränta 2,2% per månad. Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till Ert konto istället för Wayas klientmedelskonto, skall beloppet omgående registreras på Insight (Mina sidor).

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Waya i samband med registrering som kund är korrekta.

Här kan du läsa villkoren i sin helhet: Wayas Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys

Visma Vet Manager Fortnox Lexly Lowell SEB Webhallen Aspia Hemnet