Acreda - Fakturaservice

Tillsammans med vår samarbetspartner Waya Finance & Technology kan ni automatisera hela fakturaflödet via tjänsten Fakturaservice. Från att ni skickar fakturan till betalning med avprickning och bokföringsunderlag. I tjänsten ingår även automatisk påminnelse- och kravhantering.

Bli kund
Vad innebär Fakturaservice?

Med Acreda Fakturaservice slipper ni lägga tid på att hålla koll på betalningar, påminna kunder, söka igenom fakturorna och jämföra mot bankkontot för att se vilka som är betalda. Allt tidsödande med fakturahantering kan du lämna bakom dig. Skapa bara fakturan, resten sköter vår samarbetspartner Waya automatiskt. Hela vägen från distribution och utskick av fakturan till avprickning samt påminnelse- och kravhantering. Till och med bokföringen görs automatiskt och du behöver inte byta affärssystem eller lära dig några nya arbetssätt. Lägg till Waya i ditt nuvarande affärssystem och förenkla vardagen direkt.


Färre manuella fel och snabbare betalt

Eftersom hela fakturaflödet sköts på autopilot resulterar det i färre manuella fel i processen. Om dina kunder inte betalar i tid sköter Waya kravhanteringen med vänligare villkor som gör det enkelt för era kunder att betala. Som exempel trycker Waya originalfakturan på baksidan av alla påminnelser- och kravbrev, vilket minskar supporten och gör det enklare för er kund att veta vad fordran avser.  Waya är även ensamma om att skicka ett ”Final Notice” där det går ut ett unikt kravbrev till er kund som på ett tydligt sätt förklarar hur vidare process ser ut om betalning fortsatt uteblir.


Sök upp det företag som du vill registrera

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Fakturagrammen.

0 av 0 klara.

Waya Finance & Technology AB:s allmänna villkor i korthet

Jag är införstådd med att:

För postal faktura inom Sverige tillkommer en miljöavgift om 5,95 kr/faktura. För utlandsfaktura tillkommer avgift om 19 kr/faktura + 1 kr/extra ark. Vid kreditering tillkommer en avgift om 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter fakturans förfallodatum debiteras slutkund avgift för betalningspåminnelse 60 kr samt dröjsmålsränta 2,2% per månad. Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till Ert konto istället för Wayas klientmedelskonto, skall beloppet omgående registreras på Insight (Mina sidor).

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Waya i samband med registrering som kund är korrekta.

Här kan du läsa villkoren i sin helhet: Wayas Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys

Visma Vet Manager Fortnox Lexly Lowell SEB Webhallen Aspia Hemnet