Waya 360 - CleanUP

Waya CleanUp

Städa upp balansräkningen & obetalda fakturor
• Punktinsats som boostar likviditeten
Supersnabbt att komma igång
• Kostnad: Era kunder betalar med lagstadgade påminnelse- och kravavgifter samt dröjsmålsränta

Bli kund
Vad är Waya CleanUp

Med vår kravtjänst CleanUp har du möjlighet att samla ihop äldre förfallna fakturor och få hjälp med distribution och uppföljning. Genom att automatisk hämta upp gamla förfallna fakturor från ditt affärssystem kan vi ut fakturorna och samla in betalningar. Det här är en engångsinsats som stärker likviditeten och minskar dina kreditförluster. Vi har alltid schyssta villkor för kravhantering och företag.

CleanUp och schysstare kravhantering i 3 varianter

 

Vad kostar tjänsten

Tjänsten har ingen kostnad för att användas utan betalas genom att lagstadgade krav- och påminnelseavgifter samt ränta tillfaller Waya, porto tillkommer. Ni slipper lägga tid på att kontakta kunder och påminna om betalningar, kan få en boost i likviditeten och lämnar samtidigt över till en professionell extern part som samlar in betalningarna.
För mer information om CleanUp och hjälp att komma igång.

Kunder som har använt tjänsten, har fått så mycket som 90 procent av sina förfallna fakturor betalda inom några månader.

Schysstare kravhantering

Vi på Waya gör allt för att bidra till ansvarsfull och hållbar kreditgivning med schyssta villkor för dina kunder. Istället för att driva på ärenden för hårt väljer vi att gå en smartare väg. Om en gäldenär fortfarande inte betalat efter en betalningspåminnelse och ett inkassokrav har vi valt att inför något vi kallar för ”Final notice” brev. Det här är vi ensamma om och ibland är det enkla saker som gör skillnaden. Final notice är ett brev som berättar vad som händer framöver i processen om kunden inte betalar sin faktura. På baksidan av brevet finns en kopia på ursprungsfakturan.Det kallar vi enkel och schysstare kravhantering. För mer information om CleanUp och hjälp att komma igång Kontakta:

Ronny Backman, 073-533 27 31, ronny.backman@waya.se

Skapa Wayakonto

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Fakturagrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura.

Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till mig istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska jag omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassogram:s Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys.