Ledning och styrning

Styrelsen och dess sammansättning

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter med mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Waya relevanta områden. Det finns således i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat bank och finansiering, entreprenörskap, liten- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, juridik, teknologisektorn, redovisning och ledarskap. Styrelsen uppfyller dessutom behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de geografiska marknaderna där Waya har sin huvudsakliga verksamhet, dvs. i Sverige. 

Styrelsen har dessutom antagit en policy för dess kompetens och sammansättning för att säkerställa exempelvis kompetensutveckling, mångfald och tidsåtgång för styrelsearbetet. Genom att löpande arbeta med kompetensutveckling strävar styrelsen i Waya efter att alltid upprätthålla en god kunskap och insikt i hur Waya ska styras.


Anders Engdahl  –  Styrelseordförande

Anders Engdahl är en mycket erfaren ledare med över 25 års internationell erfarenhet från finanssektorn. Fram till 2022 var han VD och koncernchef för Europas ledande inkassobolag Intrum, där han tillbringade totalt åtta år i flera olika roller såsom Chief Investment Officer, Chief Financial Officer och VD.Dessförinnan arbetade Anders över 15 år inom investment banking och management consulting i London och Stockholm på flera internationella storbanker och konsultbolag med fokus på finansiell rådgivning och transaktioner inom finanssektorn. Anders var Managing Director på Morgan Stanley samt har tidigare arbetat på Goldman Sachs, Credit Suisse och McKinsey. Anders har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Carina Terenius Jilkén

Jurist och skatteexpert
Har idag eget bolag, Jilkén Invest. Tidigare erfarenhet från J&J AG i Zug, Mantatax och KPMG.

 

Tord Cederlund  –  Styrelseledamot

Entreprenör med fastigheter och gruvor. Ängel investerare.

 

Erik Wenngren  –  Styrelseledamot

VC på Spintop Ventures

 


Grundare

Wayas ledningsgrupp har lång erfarenhet inom kreditbranschen, entreprenörskap, IT, ledarskap, redovisning och juridik. En kombination av kompetens och erfarenhet som gör att Waya är välrustad för att utmana kreditbranschen.

Jörgen Fredman

Jörgen Fredman  –  CEO & co-founder

Den verkställande direktören i Waya är sedan Juli 2020. Jörgen har +15 års erfarenhet inom digital strategi och affärsutveckling och är ägare och ansvarig för etableringen av digitalbyrån Ottobonis Göteborgs kontor.

Niclas Josefsson  –  Concept sales, co-founder, Principal owner

Niclas har sin tyngdpunkt erfarenhetsmässigt i finans & IT-industrin och han har visat förmåga att balansera risktagande med utveckling av verksamheten. 

 

Simon Stål  –  CTO & co-founder

Simon har varit med i teamet som ansvarar för att utveckla transaktionsplattformen och varit aktiv i koncernen sedan 2007. 


Operation


Jan Åström  –  COO Technology, CIO

Ansvarig för Wayas R&D avdelning –  Waya tech.

Mikael Kvint  –  Product manager Collection

Ansvarig för Wayas Collection produkt och supportteam.

Nina Axelsson – Ekonomi

Ansvarig för Waya ekonomi och administration

 


Ersättning 

Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda i Waya regleras i bolagets ersättningspolicy. Denna har antagits av styrelsen. Ersättningspolicyn baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt EU:s kapitaltäckningsregelverk. Ersättningspolicyn är förenlig med bolagets verksamhet och riskstrategi och uppmuntrar inte till överdrivet risktagande.


IR och bolagsrelaterade frågor

Har du frågor om Waya som bolag du välkommen att kontakta:

Bolagsfrågor:
Jörgen Fredman, 0708-84 82 00

IR frågor:
Niclas Josefsson, 0708-88 36 25