Kundreferens - Gigger Group

Gigger Group AB är ett holdingbolag som använder sig av dynamiska anställningar baserade på gigekonomin. Bolaget hittar jobb åt sina ”giggers” samt administrerar och hanterar löner för dem. Gigger Group AB är listat på Nasdaq First.
Detta säger vår kund Gigger om oss

 

Sedan ett par år tillbaka samarbetar Gigger AB framgångsrikt med Waya kring fakturering och kravhantering. Det gör att vi kan fokusera på vår extrema tillväxt, och våra kunder kan känna sig trygga i att få betalt utan krångel. En perfekt lösning för SaaS-bolag som vårt där hög automatisering och skalbarhet är i centrum!

För att kunna hjälpa våra giggare så mycket som möjligt krävs att vi får ner kostnaderna för detta. Vår målsättning är därför att all administration i framtiden ska automatiseras. Att vi har integrerat Wayas tjänster i vårt affärssystem som underlättar administrationen till låga kostnader är en bra väg att nå det målet. Den smidiga processen gör att vi får högre tempo i leveranserna och minimerar mängden administration, vilket gör att vi istället kan rikta fullt fokus åt vår kärnverksamhet.

CEO Gigger Group AB


Har du frågor om Waya360° är du välkommen att kontakta oss på:
010 330 20 88 eller via nedanstående formulär.

Visma Vet Manager Fortnox Lexly Lowell SEB Webhallen Aspia Hemnet