ESG Information

FN:s SDG-mål

Ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete är idag helt avgörande för att nå framgång inom i stort sett alla branscher, världen över.

Vi på Waya vill fortsätta vårt arbete med att bli ett impact företag = ett hållbart företag med minimal påverkan på vårt klimat.

Vi har valt att fokusera på fyra av FN:s SDG-mål


Green Distribution

Vi måste alla ta ansvar för att minska klimatpåverkan i det vi gör.

Den största klimatpåverkan inom vår verksamhet härstammar från alla de pappersfakturor som skickas i Sverige varje år. Därtill kommer utskick av påminnelser och krav samt utsläpp i samband med avverkning av skog, tillverkning av papper och andra transporter i värdekedjan.

Digitalisering ger stora möjligheter att kraftigt minska miljöpåverkan samtidigt som man kan effektivisera stora reskontraflöden. Vi på Waya erbjuder våra kunder möjligheten till att diplomera sin reskontradistribution ur ett hållbarhetsperspektiv. Diplomeringen sker i en trestegsanalys och syftar till att digitalisera faktura- och kravhanteringen. När mer än nittio procent av flödet är digitaliserat får man använda vårt märke Green distribution. Bortsett från den uppenbara minskningen av koldioxidutsläpp minskar dessutom risken för felutskick då man kan verifiera person- och organisationsnummer i processen. Det ger också en ökad spårbarhet och processen går mycket snabbare än att hantera postala utskick. Kort sagt, Green distribution är ett klimatsmart sätt att spara tid och pengar!