Upplysningstjänster

September 15, 20193:08 pm Published by

Vi brinner för ansvarsfull kreditgivning där hela navet består av att känna och förstå dina kunder och deras finansiella situation. Med våra tjänster håller du koll på kundernas kreditvärdighet och kan därmed anpassa dina betalningsvillkor utifrån de förändrade förutsättningarna. Vi erbjuder tjänster som namnslagning, kreditslagningar samt bevakningstjänst för att bevaka obestånd och konkurser.

Categorised in:

This post was written by Jörgen Fredman

Comments are closed.